“Hvad skal du,

Efter Lægeløftet?"

– Podcast om de 39 specialer og livet som læge

Hvordan lytter jeg?„

Podcasten kan høres på både Android (Stitcher), iPhone (Podcast app) og Spotify. 
Har du en anden app, kan du bruge følgende RSS-feed:
https://www.efterlaegeloeftet.dk/feed/podcast/

Derudover kan alle afsnit høres her på siden. 

Bemærk! Under hver episodes beskrivelse finder du ansøgertal til og opbygning af hoveduddannelsen. Vi arbejder p.t. på at udfærdige dette for alle foregående episoder.

Seneste afsnit

Ep25 - Almen medicin

I dette afsnit skal vi høre om at være læge i klassisk forstand. Laura Sonnenborg, læge i almen medicin, fortæller om hendes hverdag som en af to læger i en kompagnipraksis i Roskilde.
Indholdsfortegnelse
00.00: Introduktion
00.53: Velkommen til Laura Sonnenborg
07.00: DSAM's definition af specialet
10.00: Typisk arbejdsdag og funktioner
16.15: Patientgrupper i almen medicin
19.40: Forskelle fra land til by
20.51: Mest og mindre spændende ved almen medicin
30.36: Karriere- og indretningsmuligheder
40.30: Work/life balance
44.15: Vejen til hoveduddannelse
45.40: Fremtidige udfordringer for specialet
48.25: Godt at vide om almen medicin
55.20: Generelle gode råd

Ansøgertal Kilde: Sundshedsstyrelsen, 2020

Læs mere om specialet.

Tidligere afsnit

Seneste afsnit

Ep24 - Klinisk Farmakologi

Denne gang skal vi høre om specialet klinisk farmakologi og møde to læger, Mette Marie Christensen og Maija Bruun Haastrup. Sammen vil de kaste lys over det brede og spændende speciale, som rummer mange sider, funktioner og ikke mindst muligheder, så lyt endelig med!
Indholdsfortegnelse
00.00: Introduktion og tal
04:40: Kerneopgaver og SST’s definition af specialet
10.57: Opbygning af specialet og HU
14.12: Specialets subspecialisering
21.04: Typiske arbejdsuge
28.33: Prøv Klinisk Farmakologi
30.58: Muligheder som speciallæge
34.43: Work/life balance
36.20: Vejen til hoveduddannelse
38.56: Godt at vide om specialet
41.10: Hvorfor vælge Klinisk Farmakologi
43.33: Fremtidens mulighed og udfordringer
47.29: Generelle råd til lægekarrieren

Ansøgertal Kilde: Sundshedsstyrelsen, 2020

Læs mere om specialets kerneopgaver mm.
Marie Louise Jespersen, ledende overlæge på patologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, fortæller om et bredt paraklinisk speciale med gode muligheder for indflydelse på eget arbejde.
Indholdsfortegnelse
01.44: Velkommen til Marie Louise Jespersen
07.19: SST’s definition af specialet
09.39: Kerneopgaver i patologi
14:27: Typiske arbejdsuge
21:31: Yngre læge i patologi
22:07: Vagtstruktur og arbejdstider
26:13: Subspecialisering
28:53: At være ledende overlæge
36:04: Forskelle mellem centrale og decentrale sygehuse
40:25: Mest og mindre spændende
41:37: Godt at vide om patologien
45:50: Andre karriereveje som patolog
47:20: Vejen ind i specialet
51:46: Specialets fremtid og udfordringer
53:48: Generelle råd til lægekarrieren

Ansøgertal Kilde: Sundshedsstyrelsen, 2020

Læs mere om specialets kerneopgaver mm.

Ep22 - Klinisk Biokemi

Emil Daniel Bartels, overlæge i Klinisk Biokemi på Rigshospitalet, fortæller om et bredt speciale med mulighed for fordybelse i hverdagen. Lyt med!
Indholdsfortegnelse
00.50: Velkommen til Emil Daniel Bartels
06.38: SST’s definition af specialet
10.46: Kerneopgaver i Klinisk Biokemi
20.25: Typiske hverdag
27.18: Grænseflade til andre parakliniske specialer
28.35: Forskelle mellem centrale og decentrale sygehuse
32.51: Medicinalindustrien
34.25: Vejen ind i specialet
36.44: Specialets fremtid og udfordringer
38.08: Generelle råd til lægekarrieren

Ansøgertal Kilde: Sundshedsstyrelsen, 2020

Læs mere om specialets kerneopgaver mm.
Afdelingslæge Mathilde Maagaard Nielsen fra Neonatal afdelingen på Rigshospitalet tager os på en rejse igennem pædiatrien, som spænder fra medicinske til sociale problemstillinger, og som også involverer en tæt kontaktflade med kirurgerne.
Indholdsfortegnelse
00.00: Introduktion
00.49: Velkommen til Mathilde Maargaard Nielsen
02.40: SST’s definition af specialet
05.50: Typisk arbejdsuge og funktioner
06.50: fagområde indenfor pædiatrien
08.10: Funktioner som yngre læge
11.35: Patientgrupper i pædiatrien
13.10: Typiske udfald for patienterne
13.50: Forskellen på centrale og decentrale sygehuse
16.15: Mest og mindre spændende ved pædiatrien
19.45: konkurrence i specialet og interessetimer
24.40: karrieremuligheder og slutstilling
27.30: Vagtbelastning
30.10: Work/life balance
33.10: Vejen til hoveduddannelse
38.05: Fremtidige udfordringer for specialet
41.00: Generelle gode råd

Ansøgertal Kilde: Sundshedsstyrelsen, 2020

Læs mere om specialets kerneopgaver mm.

Ep20 - Infektionsmedicin

Professor og ledende overlæge Lars Østergaard fra Århus universitetshospital fortæller om infektionsmedicin, der spænder bredt fra komplekse medicinske til sociale problemstillinger og ikke mindst rummer et globalt perspektiv.
Indholdsfortegnelse
00.00: Introduktion
01.50: Velkommen til Lars Østergaard
07.28: SST’s definiton af specialet
11.17: Typiske arbejdsuge og funktioner
12.52: Vagtbyrde
16.03: Funktioner som yngre læge
18.21: Typiske patientgrupper
21.43: Globalt perspektiv som infektionsmediciner
24.30: Typiske udfald for patienterne
28.50: Beredskab for epi- og pandemier
31.17: Forskelle mellem centrale og decentrale sygehuse
33.31: Mest og mindre spændende ved infektionsmedicin
37.05: Karrieremuligheder
38.53: Work/life balance
41.41: Vejen til hoveduddannelse
47.40: Fremtiden for specialet

Ansøgertal Kilde: Sundshedsstyrelsen, 2020

Læs mere om specialets kerneopgaver mm.

Ep19 - Klinisk Genetik

Lyt med når overlægerne Christina og Lone fra Odense Universitets Hospital kaster lys over Klinisk Genetik. Et mindre, men bredt speciale med etiske dilemmaer, patientkontakt og tid til fordybelse. Lyt med!
Indholdsfortegnelse
00.00: Introduktion
01.10: Velkommen til Christina Fagerberg og Lone Krøldrup
03.20: SST’s definiton af specialet
07.50: Subspecialisering
11.25: Typiske arbejdsdag og funktioner
14.42: Forskning i den kliniske genetik
17.20: Yngre læges ansvarsområder
18.50: Work-life balance
21.10: Forskelle mellem centrale og decentrale sygehuse
22.05: Andre karriereveje
25.30: Den typiske kliniske genetiker
26.20: Patientgrupperne
27.50: Klinisk genetik i fremtiden
30.25: Godt at vide om specialet
31.25: Det mest spændende og udfordrende ved specialet
33.05: Gode råd til interesserede

Ansøgertal Kilde: Sundshedsstyrelsen, 2020

Læs mere om specialets kerneopgaver mm.

Ep18 - Anæstesiologi

Mærk pulsen og lad adrenalinen pumpe når vi i dette afsnit følger overlæge Niels Juul på kørsel 1 igennem anæstesiologiens verden. Lyt med!
Indholdsfortegnelse
00.00: Introduktion
01.47: Velkommen til Ovl. Niels Juul
05.15: SSTs definiton af specialet
08.54: Typiske arbejdsdag og funktioner
15.00: Livet som yngre læge i anæstesiologi
16.01: Lægebilen/ helikopterambulancen
17.31: Akutte vs elektiv funktion
20.42: Typiske patientgrupper
22.18: Forskelle mellem centrale og decentrale sygehuse
23.00: Mest og mindre spændende ved anæstesiologi
25.36: Work/life balance – Er det et hårdt arbejdsmiljø?
30.44: Læringsmiljø for yngre læger
34.08: Vejen fra hoveduddannelse til slutstillinger
36.05: Andre karriereveje som anæstesiolog
38.40: Work/life balance
41.12: Vejen til hoveduddannelse
43.30: Anæstesiologi i fremtiden
45.18: Andre gode råd

Ansøgertal Kilde: Sundshedsstyrelsen, 2020

Læs mere om specialets kerneopgaver mm.

Ep17 - Plastikkirurgi

Et speciale berygtet for sine kirurgiske mirakler, dyre biler og villa på Strandvejen. Skrøne eller sandhed? Det og meget mere vil Lars Bjørn Stolle overlæge i plastikkirurgi fortælle om. Så lyt med!
Indholdsfortegnelse
00.00: Introduktion
01.35: Velkommen til Ovl. Lars Bjørn Stolle
03.25: SSTs definiton af specialet
08.13: Typiske arbejdsdag og funktioner
15.56: Livet som yngre læge i plastiskkirurgi
18.07: Typiske patientgrupper
21.07: Forskelle mellem centrale og decentrale sygehuse
24.58: Mest og mindre spændende ved plastikkirurgi
27.14: Gode råd
29.27: Work/life balance for yngre læger i specialet
30.53: Vejen til hoveduddannelse og slutstillinger
33.36: Andre karriereveje som plastikkirurg
38.15: Vagtbelastning
39.54: Work/life balance
44.17: Plastikkirurgi i fremtiden
46.00: Andre gode råd

Ansøgertal Kilde: Sundshedsstyrelsen, 2020

Læs mere om specialets kerneopgaver mm.

Ep16 - Endokrinologi

Lyt med når Lars Folkestad, afdelingslæge på endokrinologisk afdeling, fortæller om livet som endokrinolog, spændingen og udfordringerne, samt forskningens rolle i et multiorganspeciale og meget mere.  
Indholdsfortegnelse
00.00: Introduktion
01.00: Velkommen til Lars Folkestad
03.05: SSTs definiton af specialet
07.25: Typiske arbejdsdag og funktioner
13.05: Work/life balance
18.20: Patientgrupperne
20.40: Forskelle mellem centrale og decentrale sygehuse
22.40: Andre karriereveje som endokrinolog
25.05: Godt at vide om specialet
29.25: Gode råd
31.55: Det mest spændende og mest udfordrende ved endokrinologien
33.50: Endokrinologien i fremtiden

Ansøgertal Kilde: Sundshedsstyrelsen, 2020

Læs mere om specialets kerneopgaver mm.

Ep15 - Akutmedicin

Alle har hørt om det nye speciale akutmedicin, men hvad indebærer det egentlig?
Henrik Ømark Pedersen har været med helt fra begyndelsen, og vil fortælle os om alt fra specialets spæde skridt til hvordan han håber at specialet vil udforme sig på sigt. Lyt med!  
Indholdsfortegnelse
00:00: Introduktion
00:50: Velkommen til Henrik Ømark Pedersen
03:25: SST’s definition af specialet
05.35: Hvorfor har vi brug for et nyt speciale?
09:00: Typiske hverdag og funktioner
14:20: Typiske patientgrupper
18:08: Forskelle mellem perifere og centrale sygehuse
19:30: Procedurer i akutmodtagelsen
20:40: Mest og mindre spændende ved akutmedicin
23:24: Godt at vide om akutmedicin
27:30: Karrieremuligheder som akutmediciner
29:42: Work/life balance
30:49: Vejen til hoveduddannelse
33:13: Fremtiden og udfordringer


Der foreligger endnu ikke tal for opslåede og optagede ansøgere for akutmedicin.

Læs mere om specialets kerneopgaver mm.

Ep14 - Retsmedicin

Lyt med når Sara Tangmose Larsen, speciallæge i retsmedicin, fortæller om et speciale, der udover at bidrage til at løse mordmysterier ved obduktion, byder på personundersøgelser, udførligt erklæringsarbejde og masser af forskning og tid til fordybelse.  
Indholdsfortegnelse
00:00: Introduktion
01:00: Velkommen til Sara
04:45: SST’s definition
07:10: Godt at vide om retsmedicin
17:30: Typiske hverdag og funktioner
21:20: Funktioner som yngre læge
24:30: Work-life balance
29:45: Karrieremuligheder som retsmedicin
32:10: Vejen til hoveduddannelse
33:50: Fremtiden og udfordringer
35:12: Det bedste ved specialet

Ansøgertal Kilde: Sundshedsstyrelsen, 2020

Læs mere om specialets kerneopgaver mm.
I dette afsnit skal vi blive klogere på at være kirurg i stort og småt og ikke mindst udfordringen ved at få familie og arbejdsliv til at gå op i en højere enhed!  
Indholdsfortegnelse
00:00: Introduktion
00:40: Velkommen til Nethe Eichen
02:00: SST’s definition af specialet
05.10: Typiske hverdag og funktioner
12:14: Forskelle mellem perifere og centrale sygehuse
16:46: Typiske patientgrupper
18:06: Karrieremuligheder som mave- tarmkirurg
21:04: Mest og mindre spændende ved mave- tarmkirurgi
23:55: Godt at vide om specialet
26:37: Work/life balance
30:17: Vejen til hoveduddannelse
34:58: Fremtiden og udfordringer

Ansøgertal Urologi_HUforløb Kilde: Sundshedsstyrelsen, 2020

Læs mere om specialets kerneopgaver mm.
Lyt med når Andreas Røder, speciallæge i urologi, begejstret fortæller om et kirurgisk speciale, der med sine tekniske muligheder strækker sig langt ud over nyrestens- og kateterproblematikker.  
Indholdsfortegnelse
00:00: Introduktion
01:28: Velkommen til Andreas
05:16: SST’s definition
06:54: Godt at vide om urologien
21.05: Typiske hverdag og funktioner
24:45: Funktioner som yngre læge
30:00: Work-life balance
31:35: Karrieremuligheder som urolog
34:30: Fremtiden og udfordringer
35:30: Vejen til hoveduddannelse
37:08: Det bedste ved specialet

Ansøgertal Urologi_HUforløb Kilde: Sundshedsstyrelsen, 2020

Læs mere om specialets kerneopgaver mm.

Ep11 - Oftalmologi

Vi runder sæsonen af med et 11. afsnit om oftamologi. Lyt med når afdelingslæge Michael Stormly Hansen fra Glostrup Øjenafdeling, fortæller om hvad det vil sige at beskæftige sig med et lille organ med bred berøringsflade til andre specialer.
Indholdsfortegnelse
00:00: Statistik for ansøgere til hoveduddannelse
01:21: Velkommen til Michael
06:52: SST’s definition af oftalmologi
09:57: Godt at vide om oftalmologien
19:04: Typiske hverdag og funktioner
21:20: Funktioner som yngre læge
23:20: Typiske patientgrupper
24:20: Work-life balance
25:33: Karrieremuligheder som oftalmolog
29:26: Det bedste ved specialet
32:16: Vejen til hoveduddannelse
34:19: Fremtiden og udfordringer for oftalmologien

Ansøgertal Oftalmologi_HUforløb Kilde: Sundshedsstyrelsen, 2020

Læs mere om specialets kerneopgaver mm.
Anne Mette Debout, overlæge på nefrologisk afdeling, fortæller om at være en bred intern mediciner og samtidig specialist i at håndtere kreatinin-niveauer, der får os andre til at ryste i bukserne.
Indholdsfortegnelse
00:00: Statistik for ansøgere til hoveduddannelse
01:08: Velkommen til Anne Mette
02:47: SST’s definition af nefrologi
04:29: Typiske hverdag og funktioner
16:00: Godt at vide om nefrologien
19:39: Funktioner som yngre læge
21:45: Forskelle mellem centrale og decentrale sygehuse
24:40: Typiske patientgrupper
26:08: Typiske udfald for patienterne
27:33: Mest spændende ved nefrologien
31:34: Karrieremuligheder som nefrolog
35:33: Vagtbyrde og -belastning
36:55: Work/life balance
37:30: Vejen til hoveduddannelse
39:32: Fremtiden og udfordringer for nefrologi

Ansøgertal Urologi_HUforløb Kilde: Sundshedsstyrelsen, 2020

Læs mere om specialets kerneopgaver mm.
Artikel
om Læger Uden Grænser.
I dette afsnit fortæller Yousef Nielsen, overlæge på radiologisk afdeling, om et speciale, der benytter moderne teknologi til at gå på detektiv-arbejde i kroppen, men også behandler sygdomme med minimalt invasive procedurer.
Indholdsfortegnelse
00:00: Introduktion og tal
01:00: Velkommen til Yousef Nielsen
02:40: SST’s definition af radiologi
10:45: Typiske hverdag og funktioner
19:35: Typiske funktioner som yngre læge
22:05: Forskelle mellem centrale og decentrale sygehuse
24:55: Vagtbelastning og -byrde
26:55: Mest og mindre spændende ved radiologi
30:15: Godt at vide om radiologi
31:20: Karrieremuligheder som radiolog
33:33: Work/life balance
34:20: Vejen til hoveduddannelsen
36:10: Udfordringer og fremtiden for radiologi

Ansøgertal Radio_HUforløb Kilde: Sundshedsstyrelsen, 2020

Læs mere om specialets kerneopgaver mm.

Ep08 - Hæmatologi

Lyt med når Maria Torp Larsen, speciallæge i hæmatologi, fortæller om et speciale med komplekse sygdomsbilleder, tætte patientforløb og svære samtaler.
Indholdsfortegnelse
00:00: Introduktion
01:10: Velkommen til Maria
04:00: SST’s definition af hæmatologi
07:10: Typiske funktioner og arbejdsuge
14:30: Typiske patientgrupper
17:55: Typiske udfald for patienterne
19:00: Variation mellem centrale og decentrale sygehuse
22:03: Vagtbelastning og work/life balance
25:25: Karrieremuligheder
27:25: Mest spændende ved hæmatologi
28:23: Godt at vide om hæmatologi
30:28: Vejen til hoveduddannelse
31:18: Fremtid og udfordringer indenfor hæmatologi

Ansøgertal Haema_HUforløb Kilde: Sundshedsstyrelsen, 2020

Læs mere om specialets kerneopgaver mm.

Ep07 - Gynækologi & Obstetrik

I dette afsnit fortæller Line Buchgreitz, overlæge på gynækologisk og obstetrisk afdeling på Herlev hospital, om et bredt medicinsk og kirurgisk speciale med alt fra lange patientforløb til hurtige beslutninger.
Indholdsfortegnelse
00.00 – Introduktion og tal om hoveduddannelsen
01.13 – Velkommen til Line Buchgreitz
03.17 – SST’s definition af gyn/obs
07.30 – Typiske hverdag og funktioner
18.00 – Typiske patientgrupper
20.00 – Forskelle mellem centrale og decentrale sygehuse
22.40 – Samarbejdspartnere
24.30 – Mest og mindre spændende ved gyn/obs
25.15 – Vagtbelastning
28.55 – Karrieremuligheder indenfor gyn/obs
32.00 – Vejen til hoveduddannelse
33.50 – Work/life balance
37.50 – Fremtiden indenfor gyn/obs

Ansøgertal Gynobs Kilde: Sundshedsstyrelsen, 2020

Læs mere om specialets kerneopgaver mm.

Ep06 - Kardiologi og medicinalindustrien

Lyt med i dette afsnit når Birgit Jurlander, overlæge i kardiologi, fortæller om alt fra sinusrytmer til en karriere i medicinalindustrien.
Indholdsfortegnelse
00:00: Introduktion
01:10: Velkommen til Birgit Jurlander
03:28: SST’s definition af kardiologi
06:10: Typiske hverdag og funktioner som kardiolog
16:18: Typiske funktioner som yngre læge
17:20: Typiske patientgrupper
19:00: Forskelle mellem centrale og decentrale sygehuse
20:45:Mest og mindre spændende ved kardiologi
24:13: Karrierermuligheder indenfor kardiologi
25:00: Læge i medicinalindustrien
32:10: Vagt- og arbejdsbelastning som kardiolog
35:50: Vejen til hoveduddannelse
37:20: Fremtiden for kardiologien

Ansøgertal Kardio Kilde: Sundshedsstyrelsen, 2020

Læs mere om specialets kerneopgaver mm.

Ep05 - Ortopædkirurgi

Lyt med når Thomas Giver Jensen fortæller om ortopædkirurgiens mange muligheder og gode kollegiale ånd.
Indholdsfortegnelse
00:00: Lidt tal om specialet og hoveduddannelsen
01:07: Introduktion af Thomas Giver Jensen
02:33: SST’s definition af ortopædkirurgi
08:23: Typiske uge og funktioner som ortopædkirurg
11:00: Typiske patientgruppe
12:40: Arbejdsopgaver som yngre læge
16:50: Typiske udfald for patienterne
19:13: Mest og mindre spændende ved ortopædkirurgien
24:48: Værd at vide om ortopædkirurgien
27:00: Alternative karriereveje
29:12: Vagtbelastningen
30:50: Vejen til hoveduddannelsen
34:07: Fremtiden for ortopædkirurgien

Ansøgertal Orto Kilde: Sundshedsstyrelsen, 2020

Læs mere om specialets kerneopgaver mm.

Ep04 - Neurokirurgi

Lyt med når Morten Ziebell fortæller om et speciale, hvor du kan udføre avanceret kirurgi på kroppens vigtigste organ og som til tider kræver hurtige beslutninger om liv og død.
Indholdsfortegnelse
00:00: Lidt tal om specialet og hoveduddannelsen
00:50: Introduktion af Morten Ziebell og hans vej ind i Neurokirurgien
13:30: Forskelle mellem landets neurokirurgiske afdelinger
14:20: Funktioner som yngre læge
19:20: SST’s definition af specialet
25:20: Typiske uge og funktioner som neurokirurg
31:20: Patientgrupper
36:25: Det spændende ved neurokirurgi
39:20: Alternative karriereveje
39:50: Vagtbelastning
41:38: Værd at vide om neurokirurgi
42:50: Vejen til hoveduddannelse

Ansøgertal
Neurokir Kilde: Sundshedsstyrelsen, 2020

Læs mere om specialets kerneopgaver mm.

Ep03 - Otorhinolaryngologi

I dette afsnit fortæller Kristian Andreasen, afd. læge på Øre- Næse- Halskirurgisk afdeling på Hillerød hospital, om hvordan det er at være speciallæge i otorhinolaryngologi.
Indholdsfortegnelse
00:00: Lidt tal om specialet og hoveduddannelsen
01:00: Introduktion af Kristian Andreasen
04:00: SST's definition af otorhinolaryngologi
05:30: Typiske hverdag og funktioner for en speciallæge
14:40: Typiske patientgruppe
17:20: Varation mellem store og mindre hospitaler
18:35: Mest og mindre spændende
23:00: Alternative karrieremuligheder
27:17: Vagtbelastning
28:20: Vejen til hoveduddannelse
31:56: Fremtiden i øre- næse halskirurgi

Ansøgertal
ØNH Kilde: Sundshedsstyrelsen, 2020

Læs mere om specialets kerneopgaver mm.
I dette afsnit fortæller Lotte Engell, afdelingslæge på onkologisk afdeling på Herlev hospital, om alt fra immunterapi til hvad man laver i medicinerrådet.
Indholdsfortegnelse
00:00: Introduktion
01:00: Introduktion af Lotte Engell
02:00: SST’s definition af onkologi
05:30: Typiske opgaver og funktioner som onkolog
19:50: Typiske patientgruppe og udfald for patienterne
23:05: Variation mellem centrale og decentrale sygehuse
24:55: Mest og mindre spændende ved onkologi
25:35: Mulige karriereveje indenfor onkologi
27:40: Medicinerrådet - hvad er det?
30:50: Vagtbelastning og -frekvens
31:20: Work/life balance
32:10: Værd at vide om onkologi
37:45: Vejen til hoveduddannelse
41:00: Udfordringer og fremtiden indenfor onkologi

Ansøgertal
Onko Kilde: Sundshedsstyrelsen, 2020

Læs mere om specialets kerneopgaver mm.

Ep01 - Neurologi og ledende overlæge

Vi begynder programserien med Neurologi, læren om menneskekroppens måske vigtigste og mest komplekse organ. Her fortæller Line Lunde Larsen om hverdagen som neurolog og ikke mindst som ledende overlæge.
Indholdsfortegnelse
00:00: Introduktion
00:20: Introduktion af Line Lunde Larsen
04:30: SST’s definition af neurologi
07:55: Typiske arbejdsopgaver- og funktioner som neurolog
12:08: Typiske patientgrupper og udfald for patienterne
15:45: Mest og mindre spændende ved neurologi
18:50: Karrieremuligheder som neurolog
23:30: Line fortæller om at være ledende overlæge
27:00: Vagtbelastning og -frekvens
28:50: Variation fra centrale til decentrale sygehuse
31:00: Work/life balance
33:00: Godt at vide om neurologi
35:00: Vejen til hoveduddannelse
36:20: Udfordringer og fremtiden indenfor neurologi

Ansøgertal
Neuro Kilde: Sundshedsstyrelsen, 2020

Læs mere om specialets kerneopgaver mm.

Tidligere afsnit

Anne Mette Debout, overlæge på nefrologisk afdeling, fortæller om at være en bred intern mediciner og samtidig specialist i at håndtere kreatinin-niveauer, der får os andre til at ryste i bukserne.
Indholdsfortegnelse
00:00: Statistik for ansøgere til hoveduddannelse
01:08: Velkommen til Anne Mette
02:47: SST’s definition af nefrologi
04:29: Typiske hverdag og funktioner
16:00: Godt at vide om nefrologien
19:39: Funktioner som yngre læge
21:45: Forskelle mellem centrale og decentrale sygehuse
24:40: Typiske patientgrupper
26:08: Typiske udfald for patienterne
27:33: Mest spændende ved nefrologien
31:34: Karrieremuligheder som nefrolog
35:33: Vagtbyrde og -belastning
36:55: Work/life balance
37:30: Vejen til hoveduddannelse
39:32: Fremtiden og udfordringer for nefrologi

Artikel om Læger Uden Grænser.
I dette afsnit fortæller Yousef Nielsen, overlæge på radiologisk afdeling, om et speciale, der benytter moderne teknologi til at gå på detektiv-arbejde i kroppen, men også behandler sygdomme med minimalt invasive procedurer.
Indholdsfortegnelse
00:00: Introduktion og tal
01:00: Velkommen til Yousef Nielsen
02:40: SST’s definition af radiologi
10:45: Typiske hverdag og funktioner
19:35: Typiske funktioner som yngre læge
22:05: Forskelle mellem centrale og decentrale sygehuse
24:55: Vagtbelastning og -byrde
26:55: Mest og mindre spændende ved radiologi
30:15: Godt at vide om radiologi
31:20: Karrieremuligheder som radiolog
33:33: Work/life balance
34:20: Vejen til hoveduddannelsen
36:10: Udfordringer og fremtiden for radiologi
Lyt med når Maria Torp Larsen, speciallæge i hæmatologi, fortæller om et speciale med komplekse sygdomsbilleder, tætte patientforløb og svære samtaler.
Indholdsfortegnelse
00:00: Introduktion
01:10: Velkommen til Maria
04:00: SST’s definition af hæmatologi
07:10: Typiske funktioner og arbejdsuge
14:30: Typiske patientgrupper
17:55: Typiske udfald for patienterne
19:00: Variation mellem centrale og decentrale sygehuse
22:03: Vagtbelastning og work/life balance
25:25: Karrieremuligheder
27:25: Mest spændende ved hæmatologi
28:23: Godt at vide om hæmatologi
30:28: Vejen til hoveduddannelse
31:18: Fremtid og udfordringer indenfor hæmatologi
I dette afsnit fortæller Line Buchgreitz, overlæge på gynækologisk og obstetrisk afdeling på Herlev hospital, om et bredt medicinsk og kirurgisk speciale med alt fra lange patientforløb til hurtige beslutninger.
Indholdsfortegnelse
00.00 – Introduktion og tal om hoveduddannelsen
01.13 – Velkommen til Line Buchgreitz
03.17 – SST’s definition af gyn/obs
07.30 – Typiske hverdag og funktioner
18.00 – Typiske patientgrupper
20.00 – Forskelle mellem centrale og decentrale sygehuse
22.40 – Samarbejdspartnere
24.30 – Mest og mindre spændende ved gyn/obs
25.15 – Vagtbelastning
28.55 – Karrieremuligheder indenfor gyn/obs
32.00 – Vejen til hoveduddannelse
33.50 – Work/life balance
37.50 – Fremtiden indenfor gyn/obs
Lyt med i dette afsnit når Birgit Jurlander, overlæge i kardiologi, fortæller om alt fra sinusrytmer til en karriere i medicinalindustrien.
Indholdsfortegnelse
00:00: Introduktion
01:10: Velkommen til Birgit Jurlander
03:28: SST’s definition af kardiologi
06:10: Typiske hverdag og funktioner som kardiolog
16:18: Typiske funktioner som yngre læge
17:20: Typiske patientgrupper
19:00: Forskelle mellem centrale og decentrale sygehuse
20:45:Mest og mindre spændende ved kardiologi
24:13: Karrierermuligheder indenfor kardiologi
25:00: Læge i medicinalindustrien
32:10: Vagt- og arbejdsbelastning som kardiolog
35:50: Vejen til hoveduddannelse
37:20: Fremtiden for kardiologien
Lyt med når Thomas Giver Jensen fortæller om ortopædkirurgiens mange muligheder og gode kollegiale ånd.
Indholdsfortegnelse
00:00: Lidt tal om specialet og hoveduddannelsen
01:07: Introduktion af Thomas Giver Jensen
02:33: SST’s definition af ortopædkirurgi
08:23: Typiske uge og funktioner som ortopædkirurg
11:00: Typiske patientgruppe
12:40: Arbejdsopgaver som yngre læge
16:50: Typiske udfald for patienterne
19:13: Mest og mindre spændende ved ortopædkirurgien
24:48: Værd at vide om ortopædkirurgien
27:00: Alternative karriereveje
29:12: Vagtbelastningen
30:50: Vejen til hoveduddannelsen
34:07: Fremtiden for ortopædkirurgien
Lyt med når Morten Ziebell fortæller om et speciale, hvor du kan udføre avanceret kirurgi på kroppens vigtigste organ og som til tider kræver hurtige beslutninger om liv og død.
Indholdsfortegnelse
00:00: Lidt tal om specialet og hoveduddannelsen
00:50: Introduktion af Morten Ziebell og hans vej ind i Neurokirurgien
13:30: Forskelle mellem landets neurokirurgiske afdelinger
14:20: Funktioner som yngre læge
19:20: SST’s definition af specialet
25:20: Typiske uge og funktioner som neurokirurg
31:20: Patientgrupper
36:25: Det spændende ved neurokirurgi
39:20: Alternative karriereveje
39:50: Vagtbelastning
41:38: Værd at vide om neurokirurgi
42:50: Vejen til hoveduddannelse
I dette afsnit fortæller Kristian Andreasen, afd. læge på Øre- Næse- Halskirurgisk afdeling på Hillerød hospital, om hvordan det er at være speciallæge i otorhinolaryngologi.
Indholdsfortegnelse
00:00: Lidt tal om specialet og hoveduddannelsen
01:00: Introduktion af Kristian Andreasen
04:00: SST's definition af otorhinolaryngologi
05:30: Typiske hverdag og funktioner for en speciallæge
14:40: Typiske patientgruppe
17:20: Varation mellem store og mindre hospitaler
18:35: Mest og mindre spændende
23:00: Alternative karrieremuligheder
27:17: Vagtbelastning
28:20: Vejen til hoveduddannelse
31:56: Fremtiden i øre- næse halskirurgi
I dette afsnit fortæller Lotte Engell, afdelingslæge på onkologisk afdeling på Herlev hospital, om alt fra immunterapi til hvad man laver i medicinerrådet.
Indholdsfortegnelse
00:00: Introduktion
01:00: Introduktion af Lotte Engell
02:00: SST’s definition af onkologi
05:30: Typiske opgaver og funktioner som onkolog
19:50: Typiske patientgruppe og udfald for patienterne
23:05: Variation mellem centrale og decentrale sygehuse
24:55: Mest og mindre spændende ved onkologi
25:35: Mulige karriereveje indenfor onkologi
27:40: Medicinerrådet - hvad er det?
30:50: Vagtbelastning og -frekvens
31:20: Work/life balance
32:10: Værd at vide om onkologi
37:45: Vejen til hoveduddannelse
41:00: Udfordringer og fremtiden indenfor onkologi
Vi begynder programserien med Neurologi, læren om menneskekroppens måske vigtigste og mest komplekse organ. Her fortæller Line Lunde Larsen om hverdagen som neurolog og ikke mindst som ledende overlæge.
Indholdsfortegnelse
00:00: Introduktion
00:20: Introduktion af Line Lunde Larsen
04:30: SST’s definition af neurologi
07:55: Typiske arbejdsopgaver- og funktioner som neurolog
12:08: Typiske patientgrupper og udfald for patienterne
15:45: Mest og mindre spændende ved neurologi
18:50: Karrieremuligheder som neurolog
23:30: Line fortæller om at være ledende overlæge
27:00: Vagtbelastning og -frekvens
28:50: Variation fra centrale til decentrale sygehuse
31:00: Work/life balance
33:00: Godt at vide om neurologi
35:00: Vejen til hoveduddannelse
36:20: Udfordringer og fremtiden indenfor neurologi

Ep00 - Introduktion

Luk menu
×
×

Kurv